Thông tin truyện

Trúc Mã Khó Đoán

Trúc Mã Khó Đoán

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tên Hán Việt: Trúc mã nan sai  (竹马难猜) - Đống Cảm Siêu Nhân (冻感超人)
Thể loại: Thanh xuân vườn trường (Đại học), Không gian tưởng tượng, Chủ thụ, Thanh mai trúc mã, Tình yêu sâu sắc, Ngọt, 1v1.
Nguồn raw: Tấn Giang.
Tình trạng bản gốc: Đang ra
Edit:

Danh sách chương

Bình luận truyện