Truyện Kiếm Hiệp

Vú Nuôi Của Rồng
Chương 165
Hắc Phong Thần Đạo
Chương 111
Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 104
Huyết Hải Phiêu Hương
Chương 19
Hết Tiền Vào Đại Học, Ta Đành Đi Đồ Long
Chương 4
Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)
Chương 628
Tu Tiên Đá Thần
Chương 103
Thần Thoại
Chương 107
Kiếm Hiệp Tình
Chương 187
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

FULL
[Đam Mỹ] Diễm Cốt

FULL
Đông Cung Chi Chủ

Chương 195
Giáo Chủ Lạc Đường Ký

FULL
Kỷ Linh Thần Quân
Chương 128
Ác Mộng Chi Lăng
Chương 71
Vũ Luyện Điên Phong
Chương 2897
Lan Nhược Tiên Duyên

Chương 7
Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 250
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 531
Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 272
Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 62
Quần Long Tranh Bá
Chương 40