Truyện Sủng

[Làm Ruộng] Đản Mạnh Mẽ Điên Cuồng Không Sợ Ai

Chương 3
[Thập Niên 70] Quân Tẩu Bận Làm Ruộng
Chương 2
[Làm Ruộng] Thợ Săn Nuôi Gia Đình Hàng Ngày Ở Cổ Đại
Chương 4