Truyện Sủng

[Thập Niên 70] Nữ Chủ Nhiệm
Chương 3
[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh
FULL
[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm
FULL
[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 728
Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 189
Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 296
Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận
Chương 471
[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh
FULL
[Thập Niên 80] Tái Hôn

FULL
[Thập Niên 80] Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu
FULL