Truyện Trọng Sinh

Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 2
Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo
FULL
[Thập Niên 70] Nữ Chủ Nhiệm
Chương 3
[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm
FULL
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
FULL
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1228
Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận
Chương 471
[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh
FULL